Ztráta malého technického průkazu (ORV)

  • Originál velkého technického průkazu TP
  • Kolek 100,-


Ostatní doklady

  • Firmy - originál, nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku
  • Živnostník - originál nebo kopie živnostenského listu, nebo osvědčení o registraci
  • Občan ČR - kopie občanského průkazu - stačí vyplněné údaje na plné moci
  • Cizinec - kopie pasu, originál platného povolení k pobytu.Musí být trvalý pobyt v ČR, jinak nelze přihlásit!!!

 

V případě, že budete chtít zastoupit na úřadě potřebuji od Vás ještě podepsanou ověřenou plnou moc

 

Webnode

Spz zařídím

777 569 582 spz.zaridim@seznam.cz Krokova 4
Praha 2
128 00


Tvorba webových stránek Webnode